Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka)

Sekcja Nauk o Człowieku
(Sekcja Biologii Człowieka)
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

Section of Human Biology
Polish Copernicus Society of Naturalists
ZAPROSZENIE

INVITATION
*
IV Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”

The 4th Conference 'Rare diseases not only in the curriculum'


Sesja szczecińska, 24 kwietnia 2017
Szczecin session, 24 April 2017

Sala Wykładowa im. Prof. Tadeusza Brzezińskiego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie – Pomorzanach (wejście przy Klubie Medyk, niedaleko Katedry i Zakładu Fizjologii)
Prof. Tadeusza Brzeziński Lecture Hall in Autonomous Public Clinical Hospital No. 2 of Pomeranian Medical University in Szczecin, al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin – Pomorzany

13.15 Otwarcie konferencji / Introduction

13.15 – 13.20 Publikacje na temat chorób rzadkich w otorynolaryngologii na przykładach ze Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Polski
Publications on rare diseases in otorhinolaryngology on examples from Sweden, United States and Poland
dr n. med. Michał M. Skoczylas, prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13.20 – 13.50 Otalgia jako objaw niektórych schorzeń laryngologicznych oraz rzadkich zespołów chorobowych z objawami laryngologicznymi
Otalgia as a manifestation of some laryngological diseases and rare syndromes with laryngological symptoms
dr n. med. Piotr Maj, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13.50 – 13.55 Małoocze – opis przypadku
Microphthalmia – case report
Monika Modrzejewska, Tomasz Kubacki, Anna Modrzejewska, Sławomir Świderski, Rafał Rzepka, Andrzej Torbé, Wojciech Lubiński, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13.55 – 14.05 Wrodzona malformacja struktur gałki ocznej o charakterze rozszczepu w populacji niemowląt badanych w latach 2006-2017
Congenital Malformation of the Eye Structures in the Form of the Fissure in the Infant Population Studied in the Years 2006-2017
dr hab. n. med. Monika Modrzejewska prof. PUM, stud. Joanna Gor±cy, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

14.05 – 14.20 Diagnostyka molekularna wrodzonej ślepoty Lebera – przegląd stosowanych metod
Molecular diagnostics of Leber congenital amaurosis
stud. Klaudia Majer, stud. Kamila Pawlicka
opiekun naukowy: dr Katarzyna Wicher, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

14.20 – 14.35 Strategia diagnostyki molekularnej u pacjentów z chorobą Stargardta
Strategy of molecular diagnostics in patients with Stargardt disease
Katarzyna Wicher, Marcin Straburzyński, Anna Wawrocka, Anna Skorczyk-Werner, Maciej R. Krawczyński, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Centra Genetyki Medycznej GENESIS

14.35 – 14.40 Leczenie ruxolitinibem u pacjenta z zapaleniem rdzenia i nerwu wzrokowego: opis przypadku
Ruxolitinib treatment in a patient with neuromyelitis optica: a case report
Bogna Juskowiak, Sibylle C. Hodecker, Jan-Patrick Stellmann, Sina C. Rosenkranz, Kim Young, Brigitte Holst, Manuel A. Friese, Christoph Heesen

14.40 – 14.50 Rodzinny przypadek nadciśnienia płucnego
Family case of pulmonary hypertension
stud. Iwona Pawełczak, stud. Artur Nowakowski, lek. Anna Romaszko, prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14.50 – 15.00 Deficyt ß-ketotiolazy (BKT) – czy wczesne rozpoznanie może uśpić czujność lekarza?
ß-ketothiolaze (BKT) deficiency – could early diagnosis led doctor's guard down?
stud. Arletta Kozłowska, stud. Ewa Mikołajczak
Opiekun naukowy: dr n. med. Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

15.00 – 15.10 Występowanie nerwiaka zarodkowego u dorosłych – przegl±d przypadków
Neuroblastoma in adults – case review
stud. Kamila Pawlicka
opiekun naukowy: dr Katarzyna Wicher, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15.10 – 15.20 Chodzenie jako istotny element fizjoterapii we wczesnym etapie rehabilitacji dystrofii mięśniowej Duchenne'a
Walking as an important element in the early stage of physiotherapy in Duchenne muscular dystrophy
mgr Paweł Cichocki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Fundacja Pomocy Chorych na Zanik Mięśni w Szczecinie

15.20 – 15.40 Optymalizacja badania podłoża molekularnego autosomalnych dominujących padaczek płata czołowego
Optimization of analysis of molecular basis of autosomal dominant frontal lobe epilepsies
stud. Monika Krzyżaniak
Opiekunowie pracy: dr n. med. Magdalena Badura-Stronka, dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor, dr n. med. Katarzyna Wicher, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15.40 – 15.50 Przerwa / Break

15.50 – 16.00 Poliuria z polidypsją początkiem diagnostyki zespołu wad wrodzonych
Polyuria with polydipsia as a beginning of a congenital disorder diagnosis
stud. Łukasz Działach, mgr inż. Natalia Kochalska, mgr inż. Marcin Straburzyński
opiekunowie naukowi: dr n. med. Monika Obara-Moszyńska, prof. nadzw. dr hab. med. Maciej Krawczyński, dr n. med. Katarzyna Wicher, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

16.00 – 16.10 Pneumoencefalografia w badaniach chorych z chorobami rzadkimi – rys historyczny
Pneumoencephalography in examinations of patients with rare diseases – a historical perspective
stud. Anna Chaszczowska, stud. Tomasz Machałowski, stud. Magnus Schneider, stud. Johannes Muller, dr n. med. Michał M. Skoczylas, dr n. med. Marcin Sawicki, prof. dr hab. n. med. Anna Walecka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16.10 – 16.20 56-letni pacjent z rakiem płaskonabłonkowym płuca zdiagnozowanym po leczeniu czerniaka skóry i choroby Hodgkina. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
53-year-old patient with lung squamous cell carcinoma diagnosed after treatment of melanoma and Hodgkin's disease – a case report and literature review
stud. Natalia Filimoniuk, stud. Szymon Gałka
Opiekunowie naukowi: lek. Anna Romaszko, prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

16.20 – 16.30 Analiza retrospektywna występowania raka płuc u chorych przed 50 r.ż.
The retrospective analysis of the lung cancer occurrence in a group of patients before age of 50
stud. Karolina Późniewska, stud. Katarzyna Mogielnicka
Opiekunowie naukowi: prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, lek. Anna Romaszko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

16.30 – 16.45 Rzadkie choroby neurologiczne z ograniczeniem sprawności psychofizycznej u dzieci
Rare neurological diseases with reduced psychophysical ability in children
dr n. med. Seweryna Konieczna, Gdański Uniwersytet Medyczny

16.45 – 16.55 Wrodzone zaburzenia glikozylacji białek typu Ia (CGD Ia) u 16-miesięcznej dziewczynki
Congenital disorders of glycosylation type Ia (CGD Ia) in 16-months old girl
stud. Agnieszka Arcimowicz, stud. Ewa Mikołajczak, stud. Katarzyna Wajer
Opiekun naukowy: dr n. med. Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16.55 – 17.05 Czy możliwe jest współistnienie zespołu fenyloketonurii matczynej (MPKU) z klasyczną fenyloketonurią (PKU)?
Is maternal phenylketonuria (MPKU) and phenylketonuria (PKU) coexistence possible?
stud. Alicja Jackowiak, stud. Aneta Markiewicz
Opiekun naukowy: dr n. med. Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17.05 – 17.15 Symptoms accompanying new daily persistent headache depending on its cause – an overview of case studies
Objawy towarzyszące nowemu codziennemu uporczywemu bólowi głowy w zależności od jego przyczyny – przegląd prac kazuistycznych
dr n. med. Michał M. Skoczylas, stud. Johannes Muller, stud. Magda Zwolińska, prof. dr hab. n. med. Anna Walecka, dr n. med. Marcin Sawicki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17.15 – 17.20 Zespół Menkesa – opis przypadku klinicznego
Menkes disease – clinical case
stud. Katarzyna Pozorska, stud. Magda Fraszczyk
Opiekun naukowy: dr n. med. Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17.20 – 17.30 Choroba Pageta kości – patogeneza, objawy, diagnostyka, różnicowanie
Paget's disease of bone – patogenesis, symptoms, diagnostics, differentiation
stud. Tomasz Machałowski
opiekunowie: dr n. med. Michał M. Skoczylas, prof. dr hab. n. med. Anna Walecka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17.30 – 17.40 Nowe oblicza neonatalnych badań przesiewowych metodą MS/MS w rozpoznawaniu 3-metylokrotonyloglicynurii (deficyt MCC) u matek dwóch zdrowych noworodków
New faces of neonatal screening with the MS/MS method in diagnosing 3-methylcrotonylglycinuria (deficiency of 3-MCC) in mothers of two healthy newborns
stud. Alicja Wajs, stud. Weronika Wasiak, stud. Daria Salloum
Opiekun naukowy: dr n. med. Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17.40 – 17.50 Tyrozynemia typu II u 5-tygodniowego niemowlęcia
Type II tyrosinemia in a 5 week old infant
stud. Daria Salloum, stud. Alicja Wajs, stud. Weronika Wasiak
Opiekun naukowy: dr n. med. Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

17.50 – 18.00 Zaburzenia ß-oksydacji kwasów tłuszczowych w praktyce lekarskiej
Fatty acid oxidation (FAO) in medical practice
stud. Agnieszka Arcimowicz, stud. Tomasz Machałowski
Opiekun naukowy: dr n. med. Elżbieta Krzywińska-Zdeb, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

18.00 Zakończenie sesji / Closure

ZARZˇD SEKCJI

THE BOARD OF THE SECTIONPrzewodnicz±ca / President
dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska, prof. nadzw. PUM, e-mail: annalubkowska [] gmail.com

Wiceprzewodnicz±ca / Vice-President
dr inż. Monika Rajkowska-My¶liwiec, e-mail: monika.rajkowska [] zut.edu.pl

Sekretarz / Secretary
dr n. med. Michał Skoczylas, e-mail: emes [] e-post.pl


Sekcja Nauk o Człowieku działa przy Zarz±dzie Głównym Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
http://www.ptpk.org/wladze.html
Główna strona internetowa Towarzystwa
http://www.ptpk.org/

The main website of Polish Copernicus Society of Naturalists
http://www.ptpk.org/
and the Main Board of the Society
http://www.ptpk.org/wladze.html
ZARZˇD SEKCJI (2011-2013)
THE BOARD OF THE SECTION (2011-2013)

Przewodnicz±ca / President: dr hab. Anna Lubkowska
Wiceprzewodnicz±ca / Vice-President: dr inż. Monika Rajkowska
Sekretarz / Secretary: lek. Michał SkoczylasZARZˇD SEKCJI (2014-2016)
THE BOARD OF THE SECTION (2011-2013)

Przewodnicz±ca / President: dr hab. Anna Lubkowska, prof. nadzw. PUM
Wiceprzewodnicz±ca / Vice-President: dr inż. Monika Rajkowska
Sekretarz / Secretary: dr n. med. Michał Skoczylas


KRONIKA SEKCJI NAUK O CZŁOWIEKU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

CHRONICLE OF THE SECTION OF HUMAN BIOLOGY
POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTSOd 2010 roku w ramach Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika działa ogólnopolska Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka). Pomysłodawc± utworzenia interdyscyplinarnej sekcji zajmuj±cej się problemami biologii człowieka był Michał Skoczylas. Inicjatywa powołania Sekcji została przyjęta przez Zarz±d Główny Towarzystwa w Krakowie oraz zaaprobowana przez grono naukowców, nauczycieli i miło¶ników przyrody reprezentuj±cych głównie ziemię szczecińsk± – Szczecin, Police, Maszewo, Gardno i Małkocin oraz Kraków, Warszawę, Poznań, Wrocław, Gdańsk i Skopje (Macedonia). Michał Skoczylas został pełnomocnikiem Zarz±du Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika ds. Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołane 27 listopada 2010 roku w Krakowie zatwierdziło powstanie Sekcji Nauk o Człowieku oraz nowego Oddziału Szczecińskiego. Spotkanie założycielskie Oddziału i Sekcji odbyło się 22 marca 2011 roku w budynku Wydziału Nauk o Żywno¶ci i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Przewodnicz±c± Sekcji Nauk o Człowieku została dr n. med. Anna Lubkowska, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Biochemii, Katedry Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Zakładu Fizjologii Człowieka, Katedry Fizjologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie kierownik Samodzielnej Pracowni Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zastępc± przewodnicz±cej została dr inż. Monika Rajkowska, adiunkt w Katedrze Toksykologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pełnienie funkcji sekretarza powierzono Michałowi Skoczylasowi, doktorantowi Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Głównym celem i kierunkiem działalno¶ci Sekcji Nauk o Człowieku jest ułatwianie prezentacji opinii i osi±gnięć naukowych przedstawicieli różnych ¶rodowisk naukowych zajmuj±cych się tematyk± zwi±zan± z człowiekiem, jego uwarunkowaniami biologicznymi i psychospołecznymi. Zadania sekcji s± realizowane poprzez organizowanie interdyscyplinarnych spotkań, odczytów naukowych i konferencji, szeroko rozumian± działalno¶ć edukacyjn± oraz współpracę z innymi Towarzystwami. Podwójna nazwa Sekcji jest odzwierciedleniem starań by tworzyć warunki do współpracy pomiędzy naukowcami zajmuj±cymi się różnymi dziedzinami nauk biologicznych i medycznych oraz przedstawicielami nauk humanistycznych.

[z artykułu: Lubkowska A., Skoczylas M., Pocz±tki działalno¶ci ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:31-32]


- 27 listopada 2010 roku - zatwierdzenie nowego Oddziału Szczecińskiego oraz ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa w Krakowie

- 22 marca 2011 roku - spotkanie założycielskie Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku PTPK w budynku Wydziału Nauk o Żywno¶ci i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie

- 31 maja 2011 roku – pierwszy cykl prelekcji nowego Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w Gimnazjum im. Jana Pawła II pt. „Zaburzenia odżywiania i wybrane choroby zależne od diety” w Maszewie (powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Dorota Kaglik, Izabela Kucińska, Paweł Czub, Ewa Siwiec, Michał Skoczylas

- marzec, kwiecień 2012 roku – cykl lekcji biologii na temat metodologii badań w naukach przyrodniczych i medycznych w II Liceum Ogólnokształc±cego im. Mieszka I w Szczecinie. Prelegenci: Michał Skoczylas („Wprowadzenie do metodologii badań naukowych w biologii i medycynie”, „Filozoficzne i praktyczne problemy w naukach przyrodniczych - od pitagorejczyków po wiek XXI”, „Badanie naukowe. Jak sformułować i sprawdzić hipotezę?”) i Ewa Siwiec („Zasady dobrej praktyki klinicznej”)

- 20 marca 2012 roku – konferencja Tydzień Immunologii Klinicznej. Organizatorzy: Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz II Liceum Ogólnokształc±ce im. Mieszka I w Szczecinie. Prelegenci: dr hab. med. prof. PUM Jacek Rudnicki, dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, dr Małgorzata Pawlikowska, dr n. med. Anna Lubkowska, mgr Ewa Siwiec, poł. Zuzanna Filinowicz, lek. Michał Skoczylas, dr n. med. Joanna Pierzak

- 1-2 maja 2012 roku - cykl zajęć dla uczestników obozu ogólnorozwojowego Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Serock (powiat legionowski, województwo mazowieckie). Zajęcia prowadzone przez Michała Skoczylasa pod patronatem Sekcji Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (warsztaty „Ars docendi. Uczeń w roli nauczyciela", wykład „Nadnercza w fizjologicznym i patologicznym przebiegu rozwoju osobniczego człowieka. Choroby nadnerczy u kobiety ciężarnej, płodu i noworodka", wykład „O rozumowaniu w nauce")

- 11 wrze¶nia 2012 roku - cykl prelekcji pt. „Hormony zwi±zane z odżywianiem” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Jan Brancewicz, Piotr Bucichowski, Ewa Siwiec, Michał Skoczylas

- 11 wrze¶nia 2012 roku - prelekcje pt. „Pięć przykładów chorób, których można unikn±ć stosuj±c prawidłow± dietę” i „Choroby zależne od diety” w Gardnie (powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: Zespół Szkół w Gardnie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Michał Skoczylas, Ewa Siwiec, Piotr Bucichowski

- 15 stycznia 2013 roku – spotkanie organizacyjne Sekcji Nauk o Człowieku i Oddziału Szczecińskiego PTPK w budynku Wydziału Nauk o Żywno¶ci i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie

- 11-25 marca 2013 roku – konferencja „Tydzień Mózgu w Szczecinie” (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin') pod patronatem The Dana Foundation w Nowym Jorku, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, II Liceum Ogólnokształc±cego im. Mieszka I w Szczecinie oraz Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) i Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: dr hab. n. med. Leszek Sagan, prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr Liesbeth Siderius, dr n. med. Jolanta Wierzba, mgr Wioletta Pawlukowska, mgr Ewa Siwiec, lek. Michał Patalan, mgr Marek Boberski, lek. Michał Skoczylas, prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr n. med. Marcin Sawicki, prof. dr hab. n. med. Anna Walecka, Wiktoria Kugler, Agnieszka Mielczarek, Jagoda Marciniak, Weronika Ławniczak, Magda Czapka, Marta Korsak, Jagoda Marciniak, Weronika Chwałko, Adrianna Dobroszewska, Jan Brancewicz, Natalia ¦wierczyńska, Kaja Lewandowska, Kamil Brodowski, Joanna Warchoł, Michał Nawrot, Jerzy Brzozowski, Mateusz Jeżewski, Jakub Czerski, Mateusz Sochanowski, Piotr Sowiński, Agnieszka Nadkańska, Mariola Wójcik, Joanna Skórzewska, Aleksandra Jasik, Daniel Żelazo, Sara Kurkowska, Małgorzata Po¶piech, Zuzanna Malkowska, Paulina Omelańska, Aleksandra Szygenda. SPRAWOZDANIE: Skoczylas M., Lubkowska A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Pierwszy Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2013;1(79):41-43. Dostępny w Internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29360/Biuletyn_PUM_79-1_2013.pdf

- 22 marca 2013 roku - spotkanie obok pomnika Prof. Jana Czekanowskiego na pl. gen. Władysława Andersa w Szczecinie

- 17 kwietnia 2013 roku - lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w II Liceum Ogólnokształc±cym im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim (województwo zachodniopomorskie). Organizatorzy: II Liceum Ogólnokształc±ce im. C. K. Norwida w Stargardzie Szczecińskim, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Michał Skoczylas, Ewa Siwiec

- 25 maja 2013 roku – dyskusja na temat „Choroby rzadkie w ekologii człowieka” w Klubie Lekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w Warszawie. Organizatorzy: Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 30 maja - 1 czerwca 2013 roku – uczestnictwo Michała Skoczylasa w II Bałtyckim Kongresie Pediatrycznym i XX Estońskim Kongresie Pediatrycznym (2nd Baltic Paediatric Congress. 20th Estonian Paediatric Congress) w Parnu (Estonia). Prezentacja plakatu: Michał Skoczylas, Jacek Rudnicki: Education on rare diseases in universities, professional scientific societies and patient organizations. W pracy uwzględniono m.in. działalno¶ć edukacyjn± Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w zakresie chorób rzadkich

- 12 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w III Liceum Ogólnokształc±cym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (województwo wielkopolskie). Organizatorzy: III Liceum Ogólnokształc±ce im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 13 czerwca 2013 roku – prelekcja „Prace Profesora Leona Konrada Glińskiego” w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach (województwo łódzkie, powiat piotrkowski). Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach, Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach, Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 13 czerwca 2013 roku – posadzenie dwóch drzew pami±tkowych – brzozy Leona Konrada Glińskiego (brzoza pożyteczna, Betula utilis) i lipy Mikołaja Kopernika (lipa szerokolistna, Tilia platyphyllos L.) – przez Katarzynę Chyck±, Patrycję Szymczyk, Patrycję Sochańsk±, Dominikę Tursk±, Adriana Orlika i Bartłomieja Skrobka, Uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorzkowicach i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gorzkowicach (województwo łódzkie, powiat piotrkowski)

- 13 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształc±cym im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie (województwo łódzkie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształc±ce im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 14 czerwca 2013 roku – lekcja „Metodologia badań w naukach przyrodniczych i medycznych” w I Liceum Ogólnokształc±cym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (województwo małopolskie). Organizatorzy: I Liceum Ogólnokształc±ce im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, Oddział Szczeciński i Sekcja Nauk o Człowieku (Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegent: Michał Skoczylas

- 14 czerwca 2013 roku – odczyt pt. „Zagadnienia ¶rodowiskowe w nauczaniu medycyny na przestrzeni dziejów” w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizatorzy: Oddział Krakowski i Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: Michał Skoczylas

- 27 sierpnia 2013 roku - uczestnictwo Ewy Siwiec w konferencji metodycznej dla nauczycieli biologii w szkołach ponadgimnazjalnych w r. szk. 2013/2014 pt. "Efektywne nauczanie - skuteczne uczenie się" w Szczecinie organizowanej przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i prezentacja informacji nt. działalno¶ci Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegentka: Ewa Siwiec

- 24 paĽdziernika 2013 roku - spotkanie organizacyjne Sekcji Nauk o Człowieku i Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w budynku Wydziału Nauk o Żywno¶ci i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Kazimierza Królewicza 4 w Szczecinie. Wybór nowego Zarz±du Sekcji oraz Zarz±du i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przewodnicz±c± Sekcji Nauk o Człowieku jest dr hab. Anna Lubkowska. Wiceprzewodnicz±c± Sekcji - dr inż. Monika Rajkowska-My¶liwiec. Funkcję sekretarza pełni lek. Michał Skoczylas

- 24 paĽdziernika 2013 roku - przedstawienie przez Pana Profesora Zygmunta Sagana historii Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i wykład Pana Doktora Jacka Łapotta pt. "Jan Czekanowski - afrykanista", podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału Szczecińskiego i spotkania Sekcji Nauk o Człowieku

- 26 listopada 2013 roku - Sympozjum pt. „Naczyniaki niemowlęce” w Klinice Patologii Noworodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Organizatorzy: Klinika Patologii Noworodka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Grupa Robocza ds. Chorób Rzadkich Europejskiej Akademii Pediatrii (European Academy of Paediatrics, Rare Diseases Working Group), Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin i Sekcja Biologii Człowieka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Prof. dr Arnold P. Oranje, Dr Sherief R. Janmohamed, lek. Lidia Babiak-Choroszczak, Prof. dr hab. Elżbieta Gawrych, stud. Paulina Kaźmierczak, stud. Anna Walat, lek. Michał Skoczylas

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład Michała Skoczylasa pt. Wprowadzenie do metodologii nauk medycznych, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 19 grudnia 2013 roku - zakończenie obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki - The International Year of Statistics (Statistics2013) - wykład Michała Skoczylasa pt. Badania małych populacji chorych na przykładzie zespołu Alströma, pod patronatem honorowym Pani Prof. dr hab. n. med. Beaty Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz patronatem naukowym organizacji Alström Syndrom International (Stany Zjednoczone). Wykład został wygłoszony w sali wykładowej im. Prof. Jakuba Węgierki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1. Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM oraz Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika

- 11-13 marca 2014 roku - konferencja Tydzień Mózgu w Szczecinie 2014 (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin'). Organizatorzy: The Dana Foundation w Nowym Jorku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Katedry Biochemii i Chemii Medycznej PUM, Sekcja Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: mgr Ewa Siwiec, dr inż. Monika Rajkowska-My¶liwiec, dr Wioletta Pawlukowska, dr hab. Anna Lubkowska, mgr Alina Wojciechowska, dr Łukasz Wieteska, Agnieszka Wełnicka, Małgorzata Kulig, Anna Żuk, mgr Marek Boberski, Anna Walat, Agnieszka Serafin, Klaudia Bartoszewicz, Maja Czerwińska, Joanna Hołowko, Ajleeta Sangtani, Marc Strinitz. SPRAWOZDANIE: Skoczylas M., Siwiec E., Lubkowska A., Rajkowska-My¶liwiec M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2014;1(83):22-23 {artykuł dostępny w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej POMERANIA: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra} oraz Skoczylas M., Siwiec E., Tydzień Mózgu. Studencka sesja wykładowa i telekonferencja Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2014. Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa 2014;3:91-92 {artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa http://ebis.ibe.edu.pl/}

- 12 maja 2014 roku - konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” w Szczecinie pod patronatem Pani Prof. dr hab. n. med. Marty Wawrzynowicz-Syczewskiej prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich STN PUM, Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej STN Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Klinika Patologii Noworodka PUM, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PUM, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Piotr Karliński, Marzena Morkowska, Teresa Matulka, Anna Pruszyńska, Justyna ¦leszycka, Agnieszka ¦więcicka, Anna Górecka, Daniel Dominik, Justyna Oziom, Klaudia Bartoszewicz, Anna Doraczyńska-Kowalik, Aleksandra Jakubiak, Alina Wojciechowska, Anna Walat, Paulina Kaźmierczak, Agnieszka Serafin, Anna Żuk, Agata Jabłońska, Rói Knudsen, Agnieszka Wełnicka, Małgorzata Kulig, Michał Skoczylas. STRESZCZENIA: Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin, 12 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-676-5

- 15 maja 2014 roku - konferencja "Choroby rzadkie – problemy diagnostyczne" we Wrocławiu. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów ¦l±skich we Wrocławiu, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: Aleksandra Jakubiak, Anna Doraczyńska-Kowalik, Agnieszka ¦wiecicka, Anna Górecka, Daniel Dominik, Justyna Oziom, Michał Błoch, Marta Półtoranos, Michał Skoczylas

- 17 maja 2014 roku - konferencja "Ekologia człowieka" w Łodzi pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony ¦rodowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Organizatorzy: Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Prelegenci: prof. Joanna Błaszkowska, prof. dr hab. Bożena Bukowska, dr hab. Jaromir Michałowicz, prof. nadzw. UŁ, dr inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, dr inż. Monika Rajkowska-My¶liwiec, dr n. hum. Anna Maria Lasek, Jakub Nowicki, Aleksandra Jagłowska, Aleksandra Kwapiszewska, Monika Lasak, Paweł Rachubiński, Joanna Woźniak, Jakub Stefanowicz, Michał Oszczygieł, Adam Boroński, lek. Michał Skoczylas. STRESZCZENIA: Konferencja „Ekologia człowieka” pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony ¦rodowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 17 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-678-9

- 10-20 marca 2015 roku - konferencja Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015 (The Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2015') pod patronatem Pani Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Prof. dr hab. n. zdr. Beaty Karakiewicz, Pani Dziekan Wydziału Nauk o Żywno¶ci i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT, Pana Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych XII Liceum Ogólnokształc±cego w Szczecinie mgra Jarosława Dudy i The Dana Foundation w Nowym Jorku. Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Oddział O¶wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA (Oddział Szczecin), Liga Ochrony Przyrody (Okręg w Szczecinie), Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach, XII Liceum Ogólnokształc±ce w Szczecinie, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie, Zespół Szkół w Gardnie. Prelegenci: dr hab. inż. Joanna Sadowska, dr inż. Monika Rajkowska-My¶liwiec, dr inż. Kamila Mocek, mgr Alina Wojciechowska, mgr Krzysztof Nesterowicz, mgr inż. Adrian Augustyniak, Paulina Kaźmierczak, Agnieszka Serafin, Nadia Marquette de Sousa, Klaudia Bartoszewicz, mgr Anna Tokarzewska, mgr Iwona ¦l±zak, mgr Anna Kramek-Szubert, dr hab. prof. US Maciej Witek, dr n. zdr. Magdalena Gębska, mgr Anna Karakiewicz, Justyna Skorodyńska, Patryk Buraczyński, Adrian Przybysz, lek. Michał Skoczylas.

- 26-30 maja 2015 roku - II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” Szczecin - Wrocław. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej STN Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Klinika Patologii Noworodka PUM, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PUM, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów ¦l±skich we Wrocławiu, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika i Koło Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim PTPK. Prelegenci: prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr hab. n. med. Maria Giżewska, prof. PUM, prof. dr hab. med. Alina T. Midro, dr hab. n. zdr. prof. PUM Anna Lubkowska, mgr Stéphanie Van Droogenbroeck, Paulina Kaźmierczak, Arletta Kozłowska, lek. Michał Skoczylas, dr hab. med. Elżbieta Petriczko, Klaudia Bartoszewicz, Ewa Mikołajczak, dr hab. med. prof. PUM Agnieszka Kordek, Tomasz Machałowski, Pal Odegaard, dr n. med. Marcin Sawicki, Heidi E. Stai, Małgorzata Kulig, Magda Zwolińska, Agnieszka Wełnicka, Magdalena Miller-Brzezińska, dr n. med. Ryszard ¦lęzak, lek. Anna Doraczyńska-Kowalik, lek. Aleksandra Jakubiak, Łukasz Gojny, Michał Kozakiewicz, Dorota Tkacz, Agnieszka ¦więcicka, Jacek Majewski, Anna Pers, Justyna Paj±k.

- 10-15 marca 2016 - konferencja Tydzień Mózgu w Szczecinie 2016 (The Conference Conference 'Brain Awareness Week in Szczecin 2016'). Organizatorzy: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Nauk o Człowieku (Sekcja Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, The Dana Foundation w Nowym Jorku, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, Okręg Szczecin Ligii Ochrony Przyrody

- 14 i 16 maja 2016 roku - III Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”, Wrocław – Szczecin. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (dla studentów programu polskojęzycznego), Studenckie Koło Naukowe Chorób Rzadkich przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (dla studentów programu anglojęzycznego), Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PUM, Studenckie Towarzystwo Naukowe PUM, Studenckie Koło Naukowe Genetyki Klinicznej przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Pediatrii Metabolicznej przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM, Studenckie Koło Naukowe Okulistyczne przy Katedrze i Klinice Okulistyki PUM, Katedra i Klinika Okulistyki PUM, Studenckie Koło Naukowe Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego przy Katedrze Pulmonologii i Infekcjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Pulmonologii i Infekcjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM, Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland Oddział Szczecin, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

- 9-10 czerwca 2016 roku - II Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka" w Szczecinie

- 20 wrze¶nia 2016 roku - prelekcje pt. "Budowa i funkcje mózgowia człowieka", "Niedoczynność i guzy przysadki mózgowej" i "Prace Profesora Leona Konrada Glińskiego" w Skale (powiat krakowski, województwo małopolskie). Organizatorzy: Liceum Ogólnokształc±ce Zespołu Szkół i Placówek O¶wiatowych w Skale, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 21 paĽdziernika 2016 roku - prelekcja pt. "Jak przyroda wzmacnia nasze zdrowie i pomaga leczyć z chorób" w Policach. Organizatorzy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Ekologiczna i Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 18 listopada 2016 roku - odczyt pt. "Charakterystyka ro¶lin leczniczych i leków ziołowych w brytyjskim, duńskim i polskim czasopi¶miennictwie medycznym na kilku przykładach z wieków XVIII, XIX, XX i XXI" w Lublinie. Organizatorzy: Oddział Lubelski i Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Sekcja Ekologiczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Prelegent: dr n. med. Michał Skoczylas

- 22 listopada 2016 roku - Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Nauk o Człowieku i Walne Zgromadzenie Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika w budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Papieża Pawła VI nr 1 w Szczecinie. Wybór nowego Zarz±du Sekcji oraz Zarz±du i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przewodnicz±c± Sekcji Nauk o Człowieku jest dr hab. Anna Lubkowska. Wiceprzewodnicz±c± - dr inż. Monika Rajkowska-My¶liwiec. Funkcję sekretarza pełni dr n. med. Michał Skoczylas. Wyniki wyborów władz Oddziału Szczecińskiego na stronie internetowej http://www.szczecin.ptpk.org/PUBLIKACJE SEKCJI NAUK O CZŁOWIEKU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

PUBLICATIONS OF THE SECTION OF HUMAN BIOLOGY POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTS1) Skoczylas M. Pogodne miasta. Skwery w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Policach, Goleniowie, Gryfinie, Pyrzycach, Maszewie i Wolinie. Eko i My. Poradnik Ekologiczny 2010;7-8(172):12-13

2) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Trwałe ¶lady życia i aktywno¶ci profesorów lwowskich. O pocz±tkach Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2012;14:35-36

3) Skoczylas M., Lubkowska A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. Pierwszy Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2013;1(79):41-43. Dostępny w Internecie: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/Content/29360/Biuletyn_PUM_79-1_2013.pdf

4) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Trwałe ¶lady życia i aktywno¶ci profesorów lwowskich cz. 2. Założyciele Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:22-30

5) Lubkowska A., Skoczylas M. Pocz±tki działalno¶ci ogólnopolskiej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:31-32

6) Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Lubkowska A., Siwiec E., Skoczylas M. Pocz±tki działalno¶ci nowego Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Szczecińskie Zeszyty Kresowe 2013;15:33-34

7) Skoczylas M. Parki polskich i niemieckich miast o charakterze przemysłowym. Eko i My. Poradnik Ekologiczny 2013;2(200):26-28

8) Siwiec E., Skoczylas M. Tydzień Mózgu w Szczecinie. Wszech¶wiat. Pismo Przyrodnicze 2013;8-9:306

9) Skoczylas M. Z przegl±du XIX-wiecznych publikacji członków Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na temat mózgu. Wszech¶wiat. Pismo Przyrodnicze 2013;8-9:302-305

10) Program Sympozjum „Naczyniaki niemowlęce” w Szczecinie 26 listopada 2013 roku / Program of Symposium ‘Haemangioma of infancy’ in Szczecin 26th November, 2013. Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J., Szczecin 2013. [12 s.] ISBN: 978-83-7518-627-7 (zawiera streszczenia wykładów)

11) Skoczylas M., Siderius L., Wierzba J., Sagan L., Sawicki M., Walecka A., Rudnicki J. Rzadkie choroby układu nerwowego tematem wykładów Tygodnia Mózgu w Szczecinie w 2013 roku. Wszech¶wiat. Pismo Przyrodnicze 2013;10-12:382-383

12) Skoczylas M., Ewa Siwiec E., Żdan-Andrelczyk A., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Lubkowska A. Podsumowanie działalno¶ci o¶wiatowej Koła Metodologii Nauk Przyrodniczych przy Oddziale Szczecińskim Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika na zakończenie Międzynarodowego Roku Statystyki. Wszech¶wiat. Pismo Przyrodnicze 2013;10-12:384

13) Skoczylas M., Siwiec E., Lubkowska A., Rajkowska-My¶liwiec M., Mazurkiewicz-Zapałowicz K. Tydzień Mózgu w Szczecinie. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2014;1(83):22-23
{artykuł dostępny w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej POMERANIA: http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra}

14) Skoczylas M., Siwiec E. Tydzień Mózgu. Studencka sesja wykładowa i telekoferencja Tygodnia Mózgu w Szczecinie 2014. Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa 2014;3:91-92
{artykuł dostępny na stronie internetowej czasopisma Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa http://ebis.ibe.edu.pl/}

15) Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin, 12 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-676-5 (zawiera streszczenia wykładów)

16) Skoczylas M. Konferencja pt. "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania" w Szczecinie. Wiadomo¶ci Lekarskie 2014:67(4):569-570

17) Konferencja „Ekologia człowieka” pod patronatem Wydziału Biologii i Ochrony ¦rodowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 17 maja 2014 roku. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J.; 2014. ISBN 978-83-7518-678-9 (zawiera streszczenia wykładów)

18) Majewska M. Szkolny Dzień Mózgu. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik O¶wiatowy 2015;3:84.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

19) Majewska M., Siwiec E., Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Skoczylas M. Towarzystwo z tradycjami. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik O¶wiatowy 2015;4:82.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

20) Siwiec E., Rajkowska-My¶liwiec M., Skoczylas M., Tokarzewska A., ¦l±zak I., Kramek-Szubert A., Mular E., Lubkowska A., Majewska M. Tajemnice neuronauki. Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik O¶wiatowy 2015;6:67-68.
{artykuł dostępny w portalu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: http://www.zcdn.edu.pl/refleksje/}

21) II Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”. Szczecin – Wrocław, 26-30 maja 2015 roku. Szczecin: Crosstown; 2015. (zawiera streszczenia wyst±pień)

22) Rudnicki J., Skoczylas M. Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania. Biuletyn Informacyjny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2015;2(88):19-20.

23) Skoczylas M., Rudnicki J., ¦lęzak R. II Konferencja "Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania", Szczecin - Wrocław, 26 i 30 maja 2015 roku. Wiadomo¶ci Lekarskie 2015:68(3)2:421-422.
SEKCJA NAUK O CZŁOWIEKU POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA W MEDIACH

THE SECTION OF HUMAN BIOLOGY POLISH COPERNICUS SOCIETY OF NATURALISTS IN THE MEDIA1) Artykuł o "Tygodniu Mózgu w Szczecinie" w Kurierze Szczecińskim (12 marca 2013, s. 17)

2) Komunikat w Radio Szczecin: Ostapowicz E., Mózg a jego płeć. S± takie same? Wyja¶ni± naukowcy [dostęp: 15 marca 2013]. Dostępny w Internecie: http://radioszczecin.pl/index.php?idp=1&idx=97197

3) Relacja ze Szkolnego Dnia Mózgu w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie (w ramach konferencji "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015") pt. "Pamiętaj o mózgu", w Kurierze Szczecińskim (12 marca 2015), dostępna w Internecie: http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Szczecin/Pamietaj-o-mozgu

4) Relacja z sesji w Bibliotece im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach (w ramach konferencji "Tydzień Mózgu w Szczecinie 2015") w programie "Teletydzień", TV Police, 20 marca 2015 roku, dostępna w Internecie: http://www.tvpolice.pl/index.php/teletydzien